Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Phình Giàng

Trung tâm Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
01682 451 955
dbn-dienbiendong-ptdtbtthcsphinhgiang@edu.viettel.vn